Művészi toll (Ctrl+F6) – Inkscape

Képfeldolgozás64 Képfeldolgozás63

Olyan mint más grafikusprogramokban az ecset, illetve a tus. Alapesetben mindig feketével rajzol, de a kitöltés és körvonal panelen ezt megváltoztathatjuk, illetve adhatunk hozzá körvonalat és mintát is. Az eszköz tulajdonságoknál beállíthatjuk a vonal szélességét, keskenyítését, szögét stb. Rajzolás közben a jobbra/balra nyilakkal állíthatjuk a vonal szélességét, fel/le nyilakkal pedig a szög állását.

Az Inkscape-ben található remek eszközök egyike a Művészi toll. Most megismerheti a működését, és bemutatunk néhány alapvető kalligrafikus technikát is.

A Ctrl+nyíl billentyű, az egérgörgő vagy az egér középső gombja segít a lapozásban. Ha az objektumkészítés alapjairól, a kijelölésről vagy az átalakításról szeretne olvasni, javasoljuk a Segítség > Ismertetők menüből a Bevezetést.

A kalligráfia története és stílusai

A kalligráfia a szótár meghatározása szerint „szépírás” vagy „szabályos és tetszetős betűvetés”. Lényegében a kalligráfia a szép vagy elegáns kézírás művészete. Ez riasztóan hangozhat, de egy kis gyakorlással bárki elsajátíthatja ennek a művészetnek az alapjait.

A kalligráfia legkorábbi formái a barlangrajzokból eredeztethetők. Körülbelül 1440-ig, még mielőtt a könyvnyomtatás elterjedt volna, a könyvek és egyéb iratok kalligráfiával készültek. Az írástudók minden könyv minden egyes példányát kézírással készítették el. A kézíráshoz madártollat használtak, ezzel vitték fel a tintát valamilyen anyagra, például pergamenre vagy velinpapírra. A betűk stílusa koronként változott, például rusztika, karoling, gótikus stb. Manapság a hétköznapi életben talán az esküvői meghívókon találkozhatunk leginkább kalligrafikus írással.

A kalligráfia három fő stílusa a következő:

  • nyugati vagy római
  • arab
  • kínai vagy keleti.

Ez az írás főleg a nyugati kalligráfiával foglalkozik, mivel a másik két stílus az ecsetet részesítette előnyben (a hegyezett tollal szemben), azt pedig másképpen kell használni, mint ahogy jelenleg a Művészi tollat lehet.

A régi írástudókkal szemben nekünk van egy nagy előnyünk, mégpedig a Visszavonás parancs: egy rossz mozdulat sose teszi tönkre az egész lapot. Az Inkscape Művészi tolla néhány olyan technikára is lehetőséget ad, amelyre a hagyományos toll és tinta nem.

Hardver

A legjobb eredmény digitális tábla (pl. Wacom) használatával érhető el. De hála a Művészi toll rugalmasságának, pusztán egy egérrel is egész bonyolult kalligráfiák rajzolhatók, habár nagy lendületet igénylő vonásokat húzni így meglehetősen nehéz.

Az Inkscape fel tudja dolgozni a nyomáserősség- és dőlésszög-információkat, ha a digitális tábla képes ilyen adatokat szolgáltatni. A programban ezek az érzékenységi funkciók kezdetben ki vannak kapcsolva, mert első használat előtt beállítást igényelnek. Azt se feledje, hogy a kalligráfia nem annyira érzékeny a nyomásra tollheggyel, mint ecsettel.

Ha van digitális táblája, és ki szeretné használni ezeket az érzékenységi információk adta lehetőségeket, akkor tehát megfelelően be kell állítania az eszközét. Ezt a beállítást csak egyszer kell elvégezni, a program elmenti a beállításokat. Először, még az Inkscape indítása előtt csatlakoztassa a digitális táblát, majd nyissa meg a Fájl menüből a Beviteli eszközök… párbeszédablakot. Itt ki tudja választani, és be is állíthatja az eszközét. Végül, miután mindent beállított, váltson a Művészi toll eszközre, és az Eszközvezérlősávon a megfelelő gombokkal kapcsolja be a nyomás- és dőlésérzékelést. Az Inkscape ezután már emlékezni fog a beállításokra.

A Művészi toll a rajzolás sebességét is érzékelni tudja (további információ a „Keskenyítés”-nél később), ezért ha egeret használ, akkor ez a paraméter valószínűleg nullára állítva felel majd meg Önnek.

A Művészi toll beállításai

Váltson a Művészi toll eszközre a Ctrl+F6 vagy a C megnyomásával, esetleg az ikonjára kattintva az Eszköztáron. Az Eszközvezérlősávon 8 beállítást láthat: Szélesség és Keskenyítés; Szög és Rögzítettség; Vonalvég; Remegés; Tekeredés és Tömeg. Szintén itt található az a két gomb, melyekkel a nyomás- és dőlésérzékelés be- és kikapcsolható (digitális táblákhoz).

Szélesség és Keskenyítés

Ez a két beállítás vezérli a tollhegy szélességét. A szélesség értéke 1 és 100 között lehet, a mértékegysége pedig (alapértelmezetten) a rajzablak méretétől függően változik, de a nagyítástól független. Ez azért van, mert a természetes „mértékegység” a kalligráfiában a kézmozgáshoz igazodik. Ez a módszer biztosítja, hogy a tollhegy szélessége állandó arányban maradjon a „rajztáblával”, szemben egy tényleges mértékegységgel, amely a tollhegyszélességet a nagyítástól tenné függővé. Mindazonáltal ez a viselkedés nem kötelező, így meg is változtatható. Ha valaki a nagyítástól eltekintve abszolút mértékegységet szeretne, ezt az Inkscape-beállítások ablakban (megnyitható dupla kattintással az eszköz gombján) tudathatja a programmal.

Mivel a tollhegy szélességét gyakran szokás változtatni, erre az Eszközvezérlősávon kívül más mód is van. Használhatja a bal vagy a jobb kurzormozgató billentyűt, megfelelő digitális táblával pedig a nyomásérzékenységet. Az a legjobb ezekben a billentyűkben, hogy rajzolás közben is működnek, így fokozatosan változtathatja a tollhegy szélességét egy tollvonás közbenső részén is:

An example image

A tollhegy szélessége a keskenyítés által a tollvonás sebességétől is függ. Ennek a paraméternek −100 és 100 között lehet az értéke; nulla esetén a szélesség független a sebességtől, pozitív érték esetén a gyorsulás vékonyít, negatív értéknél vastagít. Az alapértelmezett 0,1 gyors tollvonásoknál mérsékelt vékonyítást okoz. Bemutatunk néhány példát, mindegyiknél 20 volt a Szélesség értéke, a Szögé pedig 90:

An example image

Szórakozásképpen beállíthatja a Szélességet és a Keskenyítést is 100-ra (a maximumra), és hirtelen mozdulatokkal rajzolva ilyen különösképpen természetesnek tűnő, neuronszerű formákhoz juthat:

An example image

Szög és Rögzítettség

A kalligráfiában a tollszélesség mellett a szög is nagyon fontos jellemző. Ez a toll szögét jelenti fokban, az értéke 0-tól (vízszintes) 90-ig (függőleges, az óramutató járásával ellentétesen) vagy −90-ig (függőleges, az óramutató járásával egyezően) változhat. Vegye figyelembe, hogy ha egy digitális táblához bekapcsolta a dőlésszög-érzékenységet, akkor a Szög paraméter nem változtatható, a szöget a toll szöge határozza meg.

An example image

Each traditional calligraphy style has its own prevalent pen angle. For example, the Uncial hand uses the angle of 25 degrees. More complex hands and more experienced calligraphers will often vary the angle while drawing, and Inkscape makes this possible by pressing up and down arrow keys or with a tablet that supports the tilt sensitivity feature. For beginning calligraphy lessons, however, keeping the angle constant will work best. Here are examples of strokes drawn at different angles (fixation = 100):

An example image

Amint láthatja, a vonal ott a legvékonyabb, ahol a toll szögével párhuzamosan fut, és ott a legvastagabb, ahol a toll szögére merőlegesen. A pozitív szögek természetesebb hatást keltenek, és a jobbkezes kalligráfiában hagyományosan ezek fordulnak elő.

The level of contrast between the thinnest and the thickest is controlled by the fixation parameter. The value of 100 means that the angle is always constant, as set in the Angle field. Decreasing fixation lets the pen turn a little against the direction of the stroke. With fixation=0, pen rotates freely to be always perpendicular to the stroke, and Angle has no effect anymore:

An example image

Tipográfiai szempontból a legnagyobb rögzítettségből adódó legnagyobb szélességeltérés (fent balra) az antik, talpas betűképekre jellemző, mint például a Times vagy a Bodoni (mivel ezek történetileg a rögzített tollszögű kalligráfia utánzásából jöttek létre). A nulla rögzítettség és nulla eltérés (jobbra fent) pedig a modern, groteszk betűképekkel azonosítható, mint például a Helvetica.

Remegés

A Remegés célja, hogy a kalligrafikus tollvonások még természetesebbnek tűnjenek. A remegés mértéke az Eszközvezérlősávon 0,0 és 1,0 között szabályozható. A hatás a csekély egyenetlenségtől a durva foltokig és pacákig terjed. Ez nagymértékben növeli az eszköz kreatív alkalmazhatóságát.

An example image

Tekeredés és Tömeg

A szélességgel és a szöggel szemben ez a két paraméter a látható hatás helyett az eszköz „érzetkeltését” alakítja. Ezért nem is talál illusztrációt ebben a részben; inkább próbálja ki, hogy jobban megértse.

A Tekeredés a papír tollra gyakorolt ellenállását szabályozza. Alapértelmezett értéke egyben a lehető legkisebb (0), növelve a papír „csúszósabb” lesz: nagy tömegnél a toll hajlamos lesz éles fordulóknál túlcsúszni; magas tekeredés mellett nulla tömeg a toll tekergőzését vadabbá teszi.

A fizikában a tömeg a tehetetlenség oka; az Inkscape Művészi tolla esetében a tömeget növelve a toll egyre inkább lemarad az egérmutató mozgásáról, illetve egyre simábbak lesznek a tollvonások éles fordulói és hirtelen megugrásai. Alapesetben a Tömeg nagyon kicsi (2), így az eszköz gyors és érzékeny, de növelheti az értéket, ha lassabb és egyenletesebb működést szeretne.

Kalligráfia a gyakorlatban

Most, hogy megismerte az eszköz alapvető képességeit, megpróbálhat elkészíteni néhány valódi kalligráfiát. Ha még csak most kezdett ezzel a művészettel foglalkozni, szerezzen egy jó könyvet a témáról, és tanuljon az Inkscape segítségével. Ez a rész csak néhány egyszerű példát fog bemutatni:

Mindenekelőtt készítenie kell egy vezetővonalpárt, ami segít a betűk elkészítésében. Ha döntött vagy dőlt betűs írásra gondol, akkor néhány ferde vezetővonalra is szüksége lesz, keresztben a két vízszintessel, valahogy így:

An example image

Ezután a nagyítást állítsa olyanra, hogy a vezetők közötti magasság megfeleljen a természetes kézmozgásának. Adja meg a Szélességet és a Szöget, és már neki is foghat a rajzolásnak.

Probably the first thing you would do as a beginner calligrapher is practice the basic elements of letters — vertical and horizontal stems, round strokes, slanted stems. Here are some letter elements for the Uncial hand:

An example image

Hasznos tanácsok:

  • Ha a digitális táblával megtalálta a kényelmes kézpozíciót, akkor egy-egy betű elkészültekor ne ezt a kezét mozgassa, inkább a vásznat görgesse (a Ctrl+nyíl billentyűkkel).
  • Ha a legutóbbi tollvonása nem sikerült, akkor egyszerűen vonja vissza (Ctrl+Z). Viszont ha a vonás alakja jó, csak a pozíciója vagy a mérete lett kissé elhibázott, akkor célszerűbb ideiglenesen a Kijelölő eszközre váltva (Szóköz) a szükséges mértékben mozgatni, átméretezni vagy forgatni. Ezután a Szóköz ismételt megnyomásával újra a Művészi tollat használhatja.
  • Ha elkészült egy szó, váltson ismét a Kijelölő eszközre, és igazítsa egyenletesre a betűszárakat és a betűközöket. De ne essen túlzásokba; a jó kalligráfiának meg kell őriznie valamit az eredeti kézírások szabálytalanságaiból. Álljon ellen a kísértésnek, hogy másolással jusson újabb betűkhöz vagy betűrészekhez; az a jó, ha minden tollvonás egyedi.

És végül álljon itt néhány példa kész betűkre:

An example image

Zárszó

A kalligráfia nem csupán szórakoztató; mélyen spirituális művészet, mely formálhatja a szemléletmódját bármivel kapcsolatban, amit tesz vagy lát. Az Inkscape Művészi tolla csak szerény bevezetést adhat ebbe a művészetbe. De mégis nagyon jó vele eljátszani, és hasznára lehet a munkában is. Kellemes időtöltést!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.