6-7. osztály: A Linux fájlrendszere

Fájlkezelés

A számítógépen található információkat fájlokban tároljuk. Általánosságban a fájlok a felhasználók által az alkalmazásokban létrehozott elemek. Az operációs rendszer és az alkalmazások ezen kívül rendelkeznek különféle rendszerállományokkal, amelyeket a működésükhöz használnak. Ahogy a fájlok száma elkezd nőni, szükséges azok csoportosítása mappákba, illetve valamilyen sorrend szerinti elrendezésük. A mappák a fájlok rendszerezésére szolgálnak a számítógépen. A mappákat és fájlokat a számítógép merevlemezén tároljuk. [Forrás: http://edu.ubuntu.hu]

Fájlrendszer

A Linux rendszerekben mindent fájlnak tekintünk, még az eszközöket, meghajtókat és az eltávolítható médiaeszközöket is. Az Ubuntu rendszeren a fájlok egy hierarchikus szerkezetben, faszerkezetben helyezkednek el. A szerkezet csúcsán a gyökérkönyvtár (/ ) áll, ebből ágazódik el a rendszer többi része. A gyökérkönyvtár tartalmát a fájlböngészőben a Fájlrendszer pontot kiválasztva tekinthetjük meg.

Az Ubuntu fájlrendszere

A gyökérkönyvtár alkönyvtárainak tartalma:

 • /bin: létfontosságú futtatható fájlok
 • /boot: a rendszerinduláshoz szükséges fájlok (pl. kernel)
 • /dev: eszközök
 • /etc: a rendszer konfigurációs állományai
 • /home: a felhasználók fájljai és mappái
 • /lib: létfontosságú rendszerkönyvtárak
 • /media: csatolt eszközök, például CD-lejátszó, digitális kamera, stb.
 • /mnt: fájlrendszerek ideiglenes csatolására szolgál
 • /opt: egyéb, opcionálisan telepíthető programok helye
 • /proc: dinamikus könyvtár, amely a folyamatok listáját és információit tartalmazza
 • /root: a “root” felhasználó könyvtára
 • /sbin: futtatható fájlok a rendszergazda számára
 • /sys: rendszerinformációk
 • /tmp: ideiglenes állományok
 • /usr: további alkalmazások
 • /var: főképp napló- és adatállományok

A fájlok helyét a fájlrendszeren az elérési út adja meg.

 • Abszolút elérési út esetén a gyökérkönyvtárból indulva navigálunk a célkönyvtárba. Pl. /home/edu/Képek/Nyaralás
 • Relatív elérési út esetén az aktuális mappából indulva navigálunk a célkönyvtárba. Pl. az edu felhasználó saját mappájában állva a nyaralási képeket a Képek/Nyaralás útvonalon érhetjük el
A Linux rendszereken nem minden fájlhoz tartozik kiterjesztés. Például a futtatható bináris állományoknak nincs kiterjesztésük, egy program futtathatóságát a tulajdonságai határozzák meg.

Fájlok és mappák mérete

Egy fájl vagy mappa méretének megtekintéséhez kattintson a fájlböngészőben a fájl/mappa ikonjára a jobb egérgombbal, majd a megjelenő menüben válassza a Tulajdonságok menüpontot. A megjelenő ablak Alap lapján láthatja a fájl/mappa méretét:

 • fájlok esetén a méret felirat mellett
 • mappa esetén a tartalom felirat mellett

A fájlok méretét a számítógép bájtokban, illetve ennek többszöröseiben adja meg.

A bájt többszöröseinek megadására jelenleg két hivatalosan is elismert és széles körben elfogadott standard létezik:

SI mértékrendszer:

 • 1000 bájt = 1 kilobájt (KB)
 • 1000 kilobájt = 1 megabájt (MB)
 • 1000 megabájt = 1 gigabájt (GB)

Az SI mértékrendszert általában a hardvergyártók használják, például a merevlemezek méretének megadására.

1 GB = 1 000 000 000 B
100 GB = 100 000 000 000 B
IEC szabvány:
A számítógép kettes számrendszerben számol, ezért a rendszer az 1000-es váltószám helyett az 1024 váltószámot használja:

 • 1024 bájt = 1 kibibájt (KiB)
 • 1024 kibibájt = 1 mebibájt (MiB)
 • 1024 mebibájt = 1 gibibájt (GiB)

Ezt a szabványt használják általában a fájlok vagy a memória méretének megadására. Gyakran használják tévesen ezen jelentésben a megfelelő SI egységek nevét, rövidítését.

1 GiB = 1 073 741 824 B
100 GiB = 107 374 182 400 B100 GiB esetén már jelentős eltérést produkál a két mértékrendszer váltószámai közötti eltérés.

Saját mappa

A gyökérkönyvtár home mappájában található az egyes felhasználók saját mappája. Ez automatikusan létrejön minden felhasználó számára. Ha szeretné elérni az ön személyes könyvtárát, akkor az indítópanelen kattintson a Nautilus fájlböngésző indítóikonjára (mappát ábrázoló ikon) .
A fájlböngésző Helysávjában láthatja, amikor a Saját mappájában áll. A személyes mappájában alapértelmezetten több mappa is található (Dokumentumok, Képek, Letöltések, Videók, Zenék), amelyek segítik önt fájljai szervezett elrendezésében. Természetesen bármikor létrehozhat és törölhet mappákat.

Saját mappa
A személyes mappájában találja az Asztal nevű mappát is, ebben a mappában találhatók az asztalon lévő fájlok, illetve indítóikonok.

A Nautilus fájlböngésző ablaka

A Nautilus fájlböngésző ablakának elemei:

A Nautilus fájlböngésző ablaka
Menüsor: A Menüsor a fájlböngésző ablakának legfelső részén található, akkor jelenik meg, ha a képernyő felső részére viszi az egérmutatót. A Menüsor eszközeivel elvégezheti a legfontosabb fájlkezelési műveleteket, egyszerűen navigálhat a fájlböngészőben, lehetősége van testre szabni a fájlböngészőjét, valamint innen elérheti a súgót is.

Menüsor
Helysáv: A Fő eszköztár bal oldali helysávján láthatja, hogy éppen hol áll a fájlok hierarchiájában. A Helysávon megjelenő mappanevekre kattintva navigálhat is.
Oldalsáv: A bal oldali oldalsávban a leggyakrabban használt mappák láthatók, úgy mint a személyes mappa, az Asztal, a Dokumentumok, a Letöltések, a Fájlrendszer, a Hálózat és a Kuka. Ha létrehoz egy könyvjelzőt, az is megjelenik az oldalsávon. Az oldalsávon a mappára bal gombbal egyszer kattintva azonnal az adott mappában találja magát. Ha pedig a jobb egérgombbal kattint rá, lehetősége van azt megnyitni új lapon vagy akár új ablakban.
Állapotsor: A jobb oldali ablaktábla alatt található Állapotsoron különböző információk olvashatók. Egy mappában állva az Állapotsor megmutatja, hogy hány elem található az aktuális mappában, és hogy mennyi szabad hely van az aktuális lemezterületen. De például ha kijelöl egy vagy több mappát, akkor az Állapotsor a kijelölt elemek darabszámát, és a bennük lévő elemek számát adja meg. Fájlok esetén pedig a kijelölt fájlok összméretét tekintheti itt meg.

Fájltípusok

Egy fájl típusát a benne tárolt adatsorozat típusa határozza meg. Ha egy fájlnak van kiterjesztése, az segít bennünket egy fájl típusának gyors meghatározásában.

Leggyakoribb fájltípusok a hozzájuk tartozó kiterjesztésekkel:

 • Szövegfájlok: .txt, .log (naplófájl)
 • Szöveges dokumentumok: odt, .doc, .docx, .rtf
 • Táblázatkezelő dokumentumok: .ods, .xls
 • Prezentációs dokumentumok: .odp, .ppt
 • Képfájlok: .bmp, .gif, .png, .xcf, .jpg, .jpeg, .tif, .tga
 • Tömörített fájlok: .tar, .gz, .zip, .rar, .arj
 • Hangfájlok: .wav, .ogg, .mp3
 • Videó fájlok: .avi, .mpg, .mpeg, .mov
 • Internetes formátumok: .html, .htm
 • Adatfájlok: .bin, .dat
 • Biztonsági másolat: .bak
 • Bináris állományok: .bin, .exe
 • Ideiglenes állományok: .tmp, .temp
A fájlböngészők a fájltípusok közötti eligazodásban különböző ikonokkal segítik a felhasználókat.
Ikon
Fájltípus
szöveges dokumentum
videofájl
hangfájl
Ugyanakkor a Linux rendszereken, így az Ubuntuban is előfordulnak olyan fájlok, amelyek nem rendelkeznek kiterjesztéssel. Például egy gedit szövegszerkesztőben létrehozott fájl elmentve alapértelmezetten nem rendelkezik kiterjesztéssel. Ilyenkor az operációs rendszer megpróbálja a fájlt a megfelelő programmal megnyitni, vagy kéri, hogy adjuk meg a fájl kezelésére képes alkalmazást.
Ügyeljen arra, hogy ha nem Linux operációs rendszert használó ismerőseinek küld fájlokat, akkor azok mindig rendelkezzenek kiterjesztéssel.

Mappa létrehozása

Új mappa létrehozása
Új mappa létrehozásához a fájlböngészőben menjen abba a mappába, ahol az új mappát létre szeretné hozni, majd aFájl menüben válassza aMappa létrehozásamenüpontot; vagy a fájlböngésző ablakában kattintson egy üres területre az egér jobb gombjával, és a helyi menüben válassza a Mappa létrehozása menüpontot.
Az új mappa megjelenik az aktuális mappában. A létrehozott mappa a névtelen mappa elnevezést kapja, de lehetősége van a mappát rögtön átnevezni. Mivel a mappa neve ki van jelölve, ezért nincs más dolga, mint elkezdeni gépelni az új mappa nevét. Nyomja le az Enter billentyűt a mappa nevének véglegesítéséhez.
Ha szeretné egy mappa nevét megváltoztatni, akkor kattintson rá az egér jobb gombjával, majd pedig válassza az Átnevezés menüpontot. A mappa neve kijelölődik, így rögtön el is kezdheti gépelni a mappa új nevét. Nyomja meg az Enter billentyűt a mappa nevének véglegesítéséhez.

Fájlok/mappák átnevezése

Egy fájl vagy mappa átnevezéséhez a fájlböngészőben kattintson az egér jobb gombjával a fájlra, majd a helyi menüben válassza az Átnevezés pontot.

Fájl átnevezése
Ekkor a fájl neve kijelölésre kerül és szerkeszthetővé válik. A fájl átnevezésekor ügyeljen arra, hogy a fájl kiterjesztését ne változtassa meg. Az új név begépelése után nyomja le az Enter billentyűt.

A fájlok átnevezésekor ügyeljen a következőkre:

 • A fájl kiterjesztését ne változtassa meg az átnevezéskor.
 • Olyan nevet válasszon, amely utal a fájl/mappa tartalmára.
 • Bár az operációs rendszer támogatja az ékezetes karakterek használatát, törekedjen arra, hogy csak a Latin ábécé karaktereit használja a mappák és fájlok nevében.

Rejtett fájlok

Az Ubuntuban a rejtett fájlok neve egy ponttal kezdődik. Ha szeretne egy rejtett fájlt vagy mappát létrehozni, akkor nevezze át az elemet oly módon, hogy a neve egy ponttal kezdődjön.

A rejtett fájlok megtekintéséhez a Nautilus fájlböngésző Nézet menüjében jelölje be a Rejtett fájlok megjelenítése menüpont melletti jelölőnégyzetet. A rejtett fájlokat a Ctrl+Hbillentyűkombináció lenyomásával is megjelenítheti.

Rejtett állományok megjelenítése

Fájlok és mappák kijelölése

Mielőtt bármilyen műveletet el tudna végezni egy fájlon vagy mappán, ki kell azt jelölnie. Egy fájl vagy mappa kijelöléséhez egyszerűen kattintson rá egyszer az egér bal gombjával.

Több fájl/mappa kijelölése ikonnézetben

Ha egyszerre több fájlt vagy mappát szeretne kijelölni ikonnézetben:
 • Ha a kijelölendő fájlok vagy mappák egymást mellett helyezkednek el, akkor nyomja le az egér bal gombját, majd húzza azt a kijelölendő fájlok felett. Láthatja, hogy egy téglalap rajzolódik a fájlok felett. Amikor elengedi a bal egérgombot, a téglalap által lefedett fájlok és mappák ki lesznek jelölve.
 • Ha a kijelölendő fájlok vagy mappák nem egymás mellett helyezkednek el, akkor egyesével kell kijelölni azokat. Jelölje ki az első fájlt vagy mappát, majd a Ctrl billentyűt nyomva tartva kattintson egyesével a kijelölendő fájlokra.
Fájlok kijelölése

Több fájl/mappa kijelölése listanézetben

Ha egyszerre több fájlt vagy mappát szeretne kijelölni listanézetben:
 • Egymás alatt elhelyezkedő fájlok vagy mappák esetén jelölje ki az első elemet, majd nyomja le a Shift billentyűt, és kattintson a listában az utolsó kijelölni kívánt elemre. Ennek hatására minden fájl/mappa kijelölődik az elsőnek és utolsónak megjelölt elem között.
 • Ha a kijelölni kívánt fájlok/mappák nem egymás alatt helyezkednek el, akkor azokat egyesével jelölheti ki. Tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd egyesével kattintson a kijelölni kívánt elemekre.

Egy mappa összes elemének kijelölése

Ha szeretné egy mappa minden elemét kijelölni, akkor kattintson a Szerkesztés menüben aMindent kijelöl pontra.
A mappában állva a Ctrl+A billentyűkombináció lenyomásával is kijelölheti a mappa minden elemét.

Egy mintának megfelelő fájlok/mappák kijelölése

A Nautilus fájlböngészőben lehetősége van olyan fájlok kijelölésére is, amelyek megfelelnek egy mintának, például egy névrészletnek vagy kiterjesztésnek. Ehhez kattintson a Szerkesztés menüTalálatok kijelölése pontjára.
A megjelenő ablakban látható Minta mezőben adja meg a keresett mintát, majd kattintson az OKgombra. A mintában a * szimbólum tetszőleges számú karaktert jelent. Például, ha egy mappában az összes .ogg kiterjesztésű fájlt ki szeretné jelölni, akkor a Minta mezőben a *.ogg mintát kell megadnia.
A Találatok kijelölése ablak bezárása után a mintának megfelelő fájlok/mappák ki lesznek jelölve.

Fájlok és mappák másolása

Fájlok és mappák másolásához először jelölje ki a másolandó fájlt vagy mappát, majd kattintson rá az egér jobb gombjával. Ezután a megjelenő menüben válassza a Másolás menüpontot. A Másolásmenüpontot elérheti a fájlböngésző Szerkesztés menüpontjára kattintva is.
Ezután a fájlböngészővel keresse meg azt a helyet, ahová a fájlt vagy mappát másolni szeretné, majd kattintson az egér jobb gombjával. A helyi menüben válassza a Beillesztés menüpontot. ABeillesztés menüpontot elérheti a fájlböngésző Szerkesztés menüpontjából is.
Figyelje meg, hogy ha egy mappára kattintva próbálja meg beilleszteni a másolni kívánt fájlt vagy mappát, akkor a jobb kattintásra megjelenő menüben a Beillesztés mappába menüpontot találja. Ha ezt a menüpontot választja, akkor a másolni kívánt fájl vagy mappa nem az aktuális mappába kerül beillesztésre, hanem abba a mappába, amelyre a jobb gombbal kattintott.
Fájlok és mappák másolására billentyűkombinációt is használhat. Másoláshoz jelölje ki a másolandó kívánt fájlt vagy mappát, majd nyomja le egyszerre a Ctrl+C billentyűket. Ezután navigáljon oda a fájlböngészőben, ahova a fájlt vagy mappát másolni szeretné, és nyomja le a Ctrl+V billenyűket.

Fájlok és mappák áthelyezése

Előfordulhat, hogy egy mappát vagy fájlt egy másik helyre szeretne helyezni, de nem szeretne másolatot készíteni róla. Ebben az esetben, jelölje ki az áthelyezni kívánt fájlt vagy mappát, majd kattintson rá az egér jobb gombjával. A megjelenő menüben válassza a Kivágás menüpontot. Természetesen használhatja a Szerkesztés menü Kivágás menüpontját is.
Ezután navigáljon a fájlböngészőben arra a helyre, ahová a fájlt vagy mappát át szeretné helyezni, majd kattintson az egér jobb gombjával, és válassza a Beillesztés menüpontot.
Használhat billentyűkombinációt is fájlok vagy mappák áthelyezésére. Jelölje ki az áthelyezni kívánt fájlt vagy mappát, majd nyomja le egyidejűleg a Ctrl+X billentyűket a fájl vagy mappa kivágásához. A fájl vagy mappa beillesztéséhez nyomja le a Ctrl+V billentyűket.

Fájlok és mappák törlése

Egy mappa törléséhez keresse meg a törölni kívánt fájlt vagy mappát a fájlböngészőben, majd jelölje ki. Ezután döntse el, hogy a fájlt/mappát szeretné-e véglegesen törölni vagy csak a Kukába szeretné áthelyezni. Ha a Kukába helyezi át a fájlt/mappát, akkor mindaddig, amíg nem törli azt a Kukából, vissza tudja állítani az eredeti helyére.

Ha egy mappát (vagy fájlt) nem akar véglegesen törölni, csak a Kukába szeretné áthelyezni, akkor a következő lehetőségei vannak:

 • Kattintson a törölni kívánt mappára az egér jobb gombjával, majd a megjelenő menüben válassza az Áthelyezés a Kukába menüpontot.
 • Jelölje ki a mappát, majd a Szerkesztés menüben válassza az Áthelyezés a Kukábamenüpontot.
 • Jelölje ki a mappát, majd nyomja le a Del billentyűt.
Egy fájl vagy mappa visszaállításához a Kukából nyissa meg a Kukát, majd jelölje ki a visszaállítani kívánt fájlt, illetve mappát. Kattintson az egér jobb gombjával a kijelölt elemre, majd kattintson az ablak felső részén található Kijelölt elemek helyreállítás gombra.
Ha egy mappát (vagy fájlt) véglegesen törölni akar a számítógépéről, akkor jelölje ki a mappát, majd nyomja le a Shift+Del billentyűkombinációt. Ekkor a mappa nem a Kukába kerül, hanem véglegesen törlődik, tehát nem tudja többé visszaállítani.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.