11. osztály: Matematikai függvények

Matematikai függvények

FÜGGVÉNY LEÍRÁS
ABS Egy szám abszolút értékét adja eredményül.
ARCCOS Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.
ACOSH Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ARCSIN Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.
ASINH Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ARCTAN Egy szám arkusz tangensét számítja ki.
ARCTAN2 X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.
ATANH A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.
PLAFON Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.
KOMBINÁCIÓK Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.
COS Egy szám koszinuszát számítja ki.
COSH Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
FOK Radiánt fokká alakít át.
PÁROS Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.
KITEVŐ Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.
FAKT Egy szám faktoriálisát számítja ki.
FACTDOUBLE Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.
PADLÓ Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
GCD A legnagyobb közös osztót adja eredményül.
INT Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
LCM A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.
LN Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.
LOG Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.
LOG10 Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.
MDETERM Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.
INVERZ.MÁTRIX Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül.
MSZORZAT Két tömb mátrixszorzatát adja meg.
MARADÉK Egy szám osztási maradékát adja eredményül.
MROUND A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.
MULTINOMIAL Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.
PÁRATLAN Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.
PI A pi matematikai állandót adja vissza.
HATVÁNY Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
SZORZAT Argumentumai szorzatát számítja ki.
QUOTIENT Egy hányados egész részét adja eredményül.
RADIÁN Fokot radiánná alakít át.
VÉL Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
RANDBETWEEN Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.
RÓMAI Egy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.
KEREKÍTÉS Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
KEREKÍTÉS.LE Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
KEREKÍTÉS.FEL Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
SERIESSUM Hatványsor összegét adja eredményül.
ELŐJEL Egy szám előjelét adja meg.
SIN Egy szög szinuszát számítja ki.
SINH Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
GYÖK Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
SQRTPI A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.
RÉSZÖSSZEG Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
SZUM Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
SZUMHA A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZUMHATÖBB Több megadott feltételnek eleget tévő tartománycellák összegét adja eredményül.
SZORZATÖSSZEG A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.
NÉGYZETÖSSZEG Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.
SZUMX2BŐLY2 Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.
SZUMX2MEGY2 Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.
SZUMXBŐLY2 Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.
TAN Egy szám tangensét számítja ki.
TANH Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.
CSONK Egy számot egésszé csonkít.

SZUM(), SZUMHA (egészségedre!)

1. feladat:

Küldjük el egyik évfolyamtársatokat egy lakatlan szigetre, hogy felkészüljön az érettségire. Gyűjtsünk össze, mi az a húsz dolog, amit be kell szereznie! Írjunk be becsült árakat, és nézzünk utána az ÁFÁ-nak!

Töltsd le a táblázatot! Egészítsd ki a megfelelő összegző függvényekkel!

 

2. feladat:

Töltsd le a szumha1_halak.xlsx állományt. Végezd el az összegzéseket!

 

HATVÁNY(), SZORZATÖSSZEG()

3. feladat:

Készítsd el a táblázatot, használd a megfelelő függvényeket!

binaris

 

RÓMAI()

4. feladat:

Albrecht Dürer – Melankólia

Albrecht Dürer: MelankóliaA képet Albrecht Dürer (1471-1528) német festő és grafikus készítette, aki egy magyar ötvös-dinasztia leszármazottja: apja még a Békés vármegyei Ajtóson született – ezért találkozhatunk néha neve előtt az “Ajtósi” jelzővel -, amely a török időkben lakatlanná vált.
A Melankólia metszet az egyik legismertebb alkotása, és nemcsak művészettörténetileg érdekes, hanem matematikailag is. Az 1514-ben készült Melankólia című rézmetszetén az embert fölfelé emelő szárnyakkal ábrázolja, kezében körzővel, a tudomány eszközével. Körülette lévő szerszámok az ember alkotó tevékenységére utalnak.
A rézmetszet jobb felső sarkában található híressé vált bűvös négyzete a festő matematika iránti vonzalmát és tehetségét bizonyítja. A négyzet minden sorában, oszlopában és átlójában szereplő számok összege 34. Az alsó sor két középső száma 15 és 14 a metszet elkészülésének évszámát adja.
Készíts egy táblázatot, melyben megjeleníted tíz híres középkori esemény évszámát arab és római számokkal is!

FOK(), RADIÁN(), SIN(), COS()

5. feladat:

Készíts függvénytáblázatot, ahol 0-360°-ig 5 fokos ugrásokkal a szögértékeket átszámítod radiánba. Számítsd ki mindegyik szögérték szinuszát és koszinuszát! Készíts két grafikon, ami megjeleníti ezeket!

VÉL(), KEREKÍTÉS(), DARABTELI()

6. feladat:

Hozz létre 0 és 10 közé eső 50 db véletlen számot.  Készíts egy táblázatot, melyben összeszámolod, hogy ezekből a számokból hány jött ki. Jelenítsd meg oszlopdiagramon az eredményeket!

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.